Procedura leasingu krok po kroku

Poniżej przedstawiamy jak wygląda procedura leasingowa krok po kroku:

 1. krok po krokuKlient wybiera przedmiot leasingu u dostawcy, uzgadniając cenę, warunki płatności i termin możliwej dostawy. Wskazane jest również uzyskanie faktury proforma specyfikującej sprzęt i cenę.
 2. Klient dostarcza niezbędne dokumenty prawne i finansowe, a także fakturę pro forma. Dokumenty mogą być przesłane faksem lub pocztą, a przed podpisaniem umowy potwierdzone z oryginałami.
 3. Klient wypełnia wniosek leasingowy, jeżeli nie zrobił tego za pośrednictwem internetu lub potwierdza i podpisuje wniosek przesłany elektronicznie.
 4. Po dostarczeniu dokumentów leasingodawca w ciągu 1 – 3 dni rozpatruje wniosek, akceptując lub prosząc o uzupełnienie dokumentów. W przypadkach wątpliwych istnieje możliwość ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń takich jak:
  • poręczenie innej firmy
  • zastaw lub przewłaszczenie na przedmiotach
  • wchodzących w skład majątku leasingobiorcy
  • przelew lub cesja wierzytelności należnych
  • leasingobiorcy z podpisanych kontraktów.
  • lub inne.
 5. Po akceptacji wniosku istnieje możliwość zmiany wariantu leasingu, a także wysokości opłat.
 6. Klient podpisuje umowę leasingową i wpłaca opłatę wstępną.
 7. Po uznaniu wpłaty (potwierdzenie przelewu) płaci za fakturę dostawcy.
 8. Klient odbiera przedmiot leasingu.
No comments yet.

Dodaj komentarz