Dokumenty potrzebne do uzyskania leasingu

Zobacz naszą szczegółową listę, jakie dokładnie dokumenty są potrzebne do uzyskania leasingu samochodu czy też maszyny.

Podmiot gospodarczy

 • Dokumenty prawne
 • Dokumenty finansowe
 • Działalność gospodarcza
 • Zaświadczenie o wpisie do ewid. działalności gospodarczej,
 • NIP, REGON,
 • ksero dowodu osobistego
 • zgoda współmałżonka (lub poręczenie wekslowe)
 • PIT 5 za 3 ost. mies.
 • PIT za poprzedni rok
 • Zaśw. o nie zaleganiu z US (od 25 tys. zł)
 • Zaśw. o nie zaleganiu z ZUS (j.w)
 • Opinia bankowa (od 30 tys. zł)
 • Spółka cywilna
 • j.w. + umowa spółki cywilnej ze zmianami
 • j.w. + PIT-y od każdego wspólnika
 • Sp. z o.o. / S.A.
  • Aktualny wyciąg z Rej. Handlowego
  • NIP
  • REGON
  • Umowa spółki ze zmianami
 • Rach. zysków za ub. rok i ost. miesiąc
 • Bilans za ub. rok i ost. miesiąc
 • CIT 2 za ost. miesiąc
 • Zaświadczenia i opinia bankowa

 

Klient ma możliwość dostarczenia w/w zaświadczeń w ciągu 14 dni.
Przedmiot leasingu jest ubezpieczany przez na koszt leasingobiorcy wg następujących stawek:

 • Majątkowe
 • Maszyny i urządzenia  -0,643%
 • Sprzęt elektroniczny stacjonarny   -0,423%
 • Sprzęt elektroniczny przenośny  -0,692%

Komunikacyjne
OC -800 zł
AC, KR, NW – Samochody dostawcze o ładowności do 2 ton  -3,95% + NW 40 PLN
AC, KR, NW – Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 tony  -2,95% + NW 40 PLN
Wartość składki stanowi opłatę dodatkową do umowy leasingowej.
Istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu przez Leasingobiorcę na rzecz Amerlease S.A.

 

No comments yet.

Dodaj komentarz