Kredyty i leasing

W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się alternatywne wobec na przykład kredytów formy inwestowania w sytuacji, kiedy określona firma nie dysponuje środkami własnymi w wystarczającej ilości, aby zaspokoić potrzeby inwestycyjne. Korzystamy z nich także w przypadku konieczności nabycia środków transportu niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nawet w odniesieniu do osób prywatnych. Najbardziej rozpowszechnioną formą wśród zewnętrznych źródeł finansowania jest leasing.

Definicja tego rodzaju kontraktu jest  stosunkowo prosta, jest to umowa cywilno-prawna, na mocy której leasingobiorca otrzymuje do użytkowania określony środek trwały, na przykład samochód czy maszynę rolniczą, w zamian za ustaloną opłatę, nazywaną ratą leasingową, płaconą na rzecz leasingodawcy.

O Leasingu

leasingLeasing – to często jedyna forma finansowania różnych inwestycji, umożliwiająca użytkowanie przez firmy także nowe środków trwałych za określone kwoty pieniędzy czyli raty leasingowe.

Rodzaje leasingu:

  • operacyjny – rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, Leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych; po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupienia Przedmiotu Leasingu;
  • finansowy – część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu, Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych; przeniesienie własności po zakończeniu umowy;
  • zwrotny – odkupienie od Leasingobiorcy Przedmiotu Leasingu i oddanie go ponownie w leasing operacyjny lub finansowy.

Leasing nieruchomości – jest najnowszym produktem oferowanym przez firmę wielkopolskie towarzystwo leasingowe, umożliwiającym osiągnięcie wielu korzyści finansowych. Każda transakcja przygotowywana jest indywidualnie uwzględniając potrzeby Klienta. Leasingodawca specjalizuje się w leasingu nieruchomości używanych.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje leasingu, operacyjny i finansowy, różniące się nieco warunkami użytkowania, ale przede wszystkim generujące inny rodzaj rozliczeń podatkowych.

Leasing operacyjny polega na tym, że leasingobiorca może wliczać wszystkie opłaty, włącznie z podatkiem VAT, do kosztów uzyskania przychodu, co oznacza, że zmniejsza się podstawa opodatkowania, a w konsekwencji i sam podatek dochodowy.

Z kolei leasing finansowy pozwala nam na odliczanie kosztów amortyzacji, ale do kosztów uzyskania przychodu możemy doliczyć tylko część odsetkową raty, a podatek VAT należy uiścić z góry i w całości. Jeśli zatem porównamy leasing operacyjny a finansowy, okazuje się, że w kwestii rozliczeń z fiskusem operacyjny wydaje się korzystniejszy.

Trzeba jednak pamiętać, że na koniec umowy zawartej według zasad leasingu operacyjnego, przedmiot umowy leasingu, powiedzmy samochód, możemy wykupić od firmy leasingującej, natomiast w leasingu finansowym wraz z zapłaceniem ostatniej raty staje się on automatycznie naszą własnością.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na leasing samochodowy, uznając takie rozwiązanie za bardziej racjonalne z kilku względów. Przede wszystkim taka forma użytkowania środków transportu nie wymaga angażowania wielkich nakładów finansowych, jest łatwiejsza i bardziej dostępna niż kredyt bankowy, jest korzystna ze względów podatkowych. Co ciekawe, dużym zainteresowaniem cieszą się nie tylko wyleasingowane nowe pojazdy, ale także oferta licznych firm leasingowych, jaką stanowi leasing samochodów używanych. Jeśli chodzi o środki transportu, istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność umowy są usługi dodatkowe, takie jak na przykład pakiety ubezpieczeń obejmujące między innymi pomoc powypadkową, holowanie pojazdu do stacji obsługi, samochód zastępczy, ewentualnie przeładunek bądź dozór nad ładunkiem w miejscu zdarzenia.

Leasing zwrotny

Szczególnym rodzajem leasingu jest tak zwany zwrotny leasing. Na czym polega tego rodzaju transakcja? Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że leasingodawca nabywa od leasingobiorcy jakieś dobro inwestycyjne, najczęściej jest to nieruchomość, ale mogą być również maszyny i urządzenia lub środki transportu, a następnie oddaje je z powrotem w użytkowanie. Dzięki leasingowi zwrotnemu przedsiębiorca uwalnia zamrożony kapitał pozyskując środki finansowe na inwestycje czy na bieżącą działalność. Często bywa tak, że uzyskany tą drogą kapitał przeznacza się na zainwestowanie właśnie w wyleasingowaną nieruchomość, dokonuje modernizacji podnosząc w ten sposób jej wartość, by po wygaśnięciu umowy zostać ponownie jej właścicielem.

Leasing konsumencki

Od pewnego czasu z leasingu mogą korzystać również osoby prywatne, nie tylko właściciele firm, dzięki tak zwanemu leasingowi konsumenckiemu. Z różnych przyczyn leasing konsumencki nie cieszy się jeszcze w naszym kraju wielką popularnością, tymczasem w wielu przypadkach jest on bardzo korzystny także dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, mimo iż w tym przypadku nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania. Jednak uzyskanie leasingu jest znacznie łatwiejsze niż uzyskanie kredytu, nie tylko ze względu na uproszczone procedury, ale też z uwagi na wymagania banków odnoszące się do zdolności kredytowej czy stabilności dochodów. W sytuacji, kiedy wiele osób pracuje na umowach cywilno-prawnych, otrzymanie kredytu na zakup samochodu jest wątpliwe, natomiast jego wyleasingowanie znacznie prostsze.

Kalkulator leasingowy online

Jeżeli chcemy zorientować się, choćby w przybliżeniu, ile by nas kosztował leasing, kalkulator leasingowy, dostępny w internecie, może nam w tym pomóc. Umożliwia on ustalenie, jaka będzie miesięczna rata zależnie od wartości przedmiotu leasingu, czasu  trwania umowy oraz jej rodzaju, albowiem inaczej wygląda to w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego. Trzeba jednak pamiętać, że kalkulator rat leasingowych podaje koszty szacunkowe, gdyż poszczególne instytucje leasingowe proponują różne warunki, ponadto oferta może być zindywidualizowana w odniesieniu do określonego klienta. Bardziej precyzyjne informacje uzyskamy wtedy, kiedy zdecydujemy się na wybór konkretnego przedmiotu leasingu, na przykład w przypadku samochodu na daną markę. Większość firm motoryzacyjnych podaje na swoich stronach szczegółowe warunki leasingu danej marki samochodu i zamieszcza aplikacje umożliwiające obliczenie wysokości raty z uwzględnieniem różnych parametrów.

Pozostaje tylko kwestia, jak wybrać najlepszy leasing?

 

 

Żeby nasz wybór był optymalny pod każdym względem, ale przede wszystkim finansowym, trzeba najpierw przejrzeć i porównać co najmniej kilka różnych ofert. Nawet w przypadku samochodu, kiedy jesteśmy zdecydowani na daną markę, model i wersję, mamy do wyboru kilka instytucji leasingowych, poczynając od autoryzowanego salonu, poprzez pośrednika, na internetowej platformie transakcyjnej kończąc. Oprócz wysokości miesięcznej raty warto także wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, ubezpieczenia, wyłączenia, opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy, bonusy itd.

Zapraszamy do lektury serwisu herbico.

 

 

Comments are closed.